4 vị trí nốt ruồi trên mặt báo hiệu cuộc đời lận đận đường tình duyên

Nốt ruồi ở lòng trắng mắt, ở Nhân trung… là những vị trí nốt ruồi trên mặt báo hiệu cuộc

XEM TIẾP

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi này là tướng người khắc chồng, dễ ngoại tình

Nốt ruồi ở tả gian môn, ở phía trên lông mày, ở cung tử tức, trên xương gò má… phụ

XEM TIẾP

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi này cả đời nhận phúc lộc trời ban, an yên vui sống

Chỉ cần phụ nữ có nốt ruồi ở lòng bàn tay, ở thùy châu, hay ở chính giữa mu bàn

XEM TIẾP