Cảnh báo gây chấn động: 30 năm nữa Trái đất sẽ tận thế?

Các nhà khoa học Mỹ đã đưa ra cảnh báo chấn động về ngày mà con người không còn tồn tại, thông qua việc xác định được chính xác ngày tận thế của Trái đất.

Các nhà khoa học Mỹ đã đưa ra cảnh báo chấn động về ngày mà con người không còn tồn tại, thông qua việc xác định được chính xác ngày tận thế của Trái đất.

Loading...

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã xác định được rằng sự suy giảm hoạt động năng lượng mặt trời sẽ dẫn tới sự kết thúc sự sống trên Trái đất. “Trong vòng 30 năm nữa trên Trái đất có thể xảy ra một tai họa toàn cầu có thể dẫn tới sự diệt vọng trên hành tinh của chúng ta”, các nhà khoa học cảnh báo.

Lời cảnh báo này cũng đồng nghĩa rằng 30 năm nữa, tức là năm 2047, sẽ tới ngày tận thế của Trái đất.

Cảnh báo gây chấn động: 30 năm nữa Trái đất sẽ tận thế?
Hồi kết của nhân loại sẽ diễn ra trong 30 năm nữa?

Sự suy giảm hoạt động năng lượng mặt trời đã được các nhà khoa học nghiên cứu từ lâu. Sự suy giảm này sẽ dẫn đến giảm nhật quyển, lớp bảo vệ điều chỉnh từ trường của Trái đất. Khi đó, các hạt năng lượng cao sẽ thâm nhập vào hệ thống Mặt trời. Tất cả các hệ thống điện tử sẽ gặp sự cố, và đó cũng là dấu chấm hết cho sự tồn tại của Trái đất.

Theo Báo TIn Tức!

Loading...