Ngày Thọ Tử là ngày gì? Những ngày Thụ Tử trong năm 2018

Theo quan niệm dân gian, ngày Sát Chủ – Thọ Tử (Thụ Tử) là những ngày xấu trăm sự đều kị. Vậy ngày Thọ Tử là ngày gì và cách tính ngày Thọ Tử thế nào? Ngày Thọ Tử trong năm 2018 rơi vào những ngày nào?

Ngày Thọ Tử là ngày gì?

Theo văn hóa dân gian, ngày Thọ Tử là ngày xấu. Bạn không nên làm bất kỳ điều gì vào những ngày Thọ Tử như: xây nhà, xuất hành, khai trương, mua bán… bởi trăm đường đều khó khăn, rủi ro.

Ngày Thọ Tử hay còn gọi là ngày Thụ Tử là ngày trăm sự đều kỵ, đặc biệt cần chú ý khi chọn ngày kết hôn, cưới hỏi, động phòng thì tuyệt đối nên tránh ngày Thọ Tử. Người xưa đã có câu: “Nam đáo nữ phòng nam tắc tử. Nữ đáo nam phòng nữ tắc vong”. Kết hôn vào ngày này thì gây bất lợi cho cuộc sống hôn nhân, hay xảy ra tranh cãi, bất hòa và dễ chia tay.

Đặc biết, nếu gia đình sinh con vào ngày Thọ Tử thì cần chú ý tới quá trình sinh đẻ sẽ có nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, sẽ không có ảnh hưởng gì tới vận mệnh sau này cho đứa trẻ cả.

Nguồn gốc và cách tính ngày Thọ Tử:
Nguồn gốc của ngày Thụ Tử và ngày Sát Chủ bắt nguồn từ bài thơ dưới đây:

Một chó nằm kế rắn quấn ngang

Hai con rồng ấp chuột lông vàng

Ba lợn lái ngăn dê đực chạy

Bốn con rắn trắng phủ mèo lang

Năm chuột trèo cây xem khỉ tắm

Sáu ngựa đi qua chó đón đàng

Bảy trâu đực chọi cùng trâu cái

Tám dê leo núi lợn xông quàng

Chín hùm đuổi ngựa qua rừng vắng

Mười khỉ tìm gà tiếng gáy vang

Mười một mèo kêu hùm lại sợ

Mười hai gà gáy chốn long sàn.

Giải nghĩa: Dựa theo bài thơ trên thì tháng giêng ngày Tuất (chó nằm kề) chính là ngày Thọ Tử, tháng 2 ngày Thìn (rồng), tháng 3 ngày Hợi (lợn), tháng 4 là ngày Tỵ, tháng 5 là ngày Tý, tháng 6 là ngày Ngọ, tháng 7 là ngày Sửu, tháng 8 là ngày Mùi, tháng 9 là ngày Dần, tháng 10 là ngày Thân, tháng 11 là ngày Mão, tháng 12 là ngày Dậu….

Để cụ thể, chi tiết và tạo nên xác xuất cao nhất người ta tìm cả ngày giờ Thọ tử. Cách tính giờ phạm Thọ Tử này như sau:

Ngày Tý: Giờ Sửu phạm Thọ Tử

Ngày Sửu: Giờ Ngọ phạm vào Thọ Tử

Ngày Dần: Giờ Ngọ phạm Thọ Tử

Ngày Mão: Giờ Tỵ phạm giờ Thọ Tử

Ngày Thìn: Giờ Tỵ phạm giờ Thọ Tử

Ngày Tị: Giờ Ngọ phạm vào Thọ Tử

Ngày Ngọ: Giờ Thọ Tử là giờ Mùi

Ngày Mùi: Giờ Thọ Tử là giờ Ngọ

Ngày Thân: Giờ Thọ Tử là giờ Mão

Ngày Dậu: Giờ Thọ Tử là giờ Tị

Ngày Tuất: Giờ Thọ Tử là giờ Mùi

Ngày Hợi: Giờ Thọ Tử là giờ Ngọ

Những ngày Thọ Tử theo từng tháng trong năm Mậu Tuất 2018

Tháng 1 năm 2018 dương lịch: Ngày Thọ Tử rơi vào các ngày 11, 17, 29

Tháng 2 năm 2018 dương lịch: Ngày Thọ Tử rơi vào các ngày 10, 23

Tháng 3 năm 2018 dương lịch: Ngày Thọ Tử rơi vào các ngày 07, 25

Tháng 4 năm 2018 dương lịch: Ngày Thọ Tử rơi vào các ngày 06, 25

Tháng 5 năm 2018 dương lịch: Ngày Thọ Tử rơi vào các ngày 07, 25

Tháng 6 năm 2018 dương lịch: Ngày Thọ Tử rơi vào các ngày 06, 25

Tháng 7 năm 2018 dương lịch: Ngày Thọ Tử rơi vào các ngày 07, 25

Tháng 8 năm 2018 dương lịch: Ngày Thọ Tử rơi vào các ngày 06, 13, 25

Tháng 9 năm 2018 dương lịch: Ngày Thọ Tử rơi vào các ngày 06, 12, 24

Tháng 10 năm 2018 dương lịch: Ngày Thọ Tử rơi vào các ngày 06, 13, 25

Tháng 11 năm 2018 dương lịch: Ngày Thọ Tử rơi vào các ngày 06, 12, 24

Tháng 12 năm 2018 dương lịch: Ngày Thọ Tử rơi vào các ngày 06, 13, 25

Ngọc Hân!