Chẳng cần dâng sao giải hạn cũng có thể hóa giải xui xẻo nếu biết làm việc này

Cứ đầu năm là nhà nhà, người người lại biện lễ cầu cúng, dâng sao giải hạn để tránh điều

XEM TIẾP

Bảng xem sao chiếu mệnh và vận hạn của 12 con giáp trong năm 2019

Mỗi năm ứng với thiên can của mỗi người, mỗi bản mệnh khác nhau và sao chiếu mệnh cũng khác

XEM TIẾP

Bảng xem sao chiếu mệnh và vận hạn của 12 con giáp trong năm 2018

Mỗi năm ứng với thiên can của mỗi người, mỗi bản mệnh khác nhau và sao chiếu mệnh cũng khác

XEM TIẾP