5 dấu hiệu máu xuất hiện bất thường cần đi kiểm tra sức khỏe ngay

Nếu phát hiện thấy máu trong nước tiểu, trong phân, trong sữa mẹ, trong chất nôn hay trong chất nhầy

XEM TIẾP