Xem tướng lông mày: Đàn ông có lông mày sâu róm là tướng đa dâm

Đàn ông có lông mày sâu róm là tướng “đa dâm”. Đây là những người không chung thủy, dễ ngoại

XEM TIẾP