Xem bói tình duyên: Hôn nhân của người tuổi Mão theo từng tháng sinh

Xem bói tình duyên 12 con giáp cho biết tuổi Mão hợp với con giáp nào, với tháng sinh nào để khi kết đôi sẽ thuận vợ thuận chồng, gia đình hạnh phúc.

Tuổi Mão sinh tháng Giêng (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Mùi sinh tháng 8 hay tuổi Mão sinh tháng 12. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tị sinh tháng 3.

Loading...
Tuổi Mão sinh tháng Hai (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Dần sinh tháng 12 hay tuổi Thìn sinh tháng 8. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Sửu sinh tháng 9.

Tuổi Mão sinh tháng Ba (Âm lịch)

Theo tử vi tình duyên, đàn ông tuổi Mão nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Thân sinh tháng 6 hay tuổi Mùi sinh tháng 9. Phụ nữ tuổi Mão nên kết hôn với người đàn ông tuổi Hợi sinh tháng 2.

Tuổi Mão sinh tháng Tư (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Tuất sinh tháng 1. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Sửu sinh tháng 4.

Tuổi Mão sinh tháng Năm (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Thân sinh tháng 9. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Dần sinh tháng 3 hay tuổi Dậu sinh tháng 9.

Tuổi Mão sinh tháng Sáu (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Mùi sinh tháng 10. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Dậu sinh tháng 3.

Xem bói tình duyên: Hôn nhân của người tuổi Mão theo từng tháng sinh

Tuổi Mão sinh tháng Bảy (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Dần sinh tháng 6 hay tuổi Hợi sinh tháng 10. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tý sinh tháng 7 hay tuổi Sửu sinh tháng 1.

Tuổi Mão sinh tháng Tám (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Sửu sinh tháng 5. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tý sinh tháng 12.

Tuổi Mão sinh tháng Chín (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Dần sinh tháng 1 hay Dậu sinh tháng 2. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tị sinh tháng 9.

Tuổi Mão sinh tháng Mười (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Mão sinh tháng 5. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tị sinh tháng 4.

Tuổi Mão sinh tháng Mười một (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Tuất sinh tháng 8. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tị sinh tháng 4.

Tuổi Mão sinh tháng Chạp (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Tuất sinh tháng 1 hay tuổi Dậu sinh tháng 3. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Dần sinh tháng 10.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

Ngọc Hân!

Loading...