Xem bói tình duyên: Hôn nhân của người tuổi Mùi theo từng tháng sinh

Xem bói tình duyên 12 con giáp cho biết tuổi Mùi hợp với con giáp nào, với tháng sinh nào để khi kết đôi sẽ thuận vợ thuận chồng, gia đình vui vẻ, hạnh phúc.

Tuổi Mùi sinh tháng Giêng (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Mão sinh tháng 8. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tị sinh tháng 3.

Loading...
Tuổi Mùi sinh tháng Hai (Âm lịch)

Theo tử vi tình duyên, đàn ông tuổi Mùi nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Dần, tuổi Ngọ sinh tháng 6. Phụ nữ tuổi Mùi nên kết hôn với người đàn ông tuổi Dần sinh tháng 12.

Tuổi Mùi sinh tháng Ba (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Ngọ sinh tháng 11. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Ngọ sinh tháng 10.

Tuổi Mùi sinh tháng Tư (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Dậu sinh tháng 6. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Thân sinh tháng 3.

Tuổi Mùi sinh tháng Năm (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Tuất sinh tháng 5. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Thân sinh tháng 6.

Tuổi Mùi sinh tháng Sáu (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Mùi sinh tháng 9. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Sửu, Mùi sinh tháng 6.

Xem bói tình duyên: Hôn nhân của người tuổi Mùi theo từng tháng sinh

Tuổi Mùi sinh tháng Bảy (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Ngọ sinh tháng 6. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Mão sinh tháng 6.

Tuổi Mùi sinh tháng Tám (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Thìn sinh tháng 8. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tý sinh tháng 9.

Tuổi Mùi sinh tháng Chín (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Ngọ sinh tháng 2. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tý hay tuổi Sửu sinh tháng 2.

Tuổi Mùi sinh tháng Mười (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Ngọ sinh tháng 8. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Dần sinh tháng 9.

Tuổi Mùi sinh tháng Mười một (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Dần sinh tháng 4. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Ngọ sinh tháng 4.

Tuổi Mùi sinh tháng Chạp (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Ngọ sinh tháng 3. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Ngọ sinh tháng 10.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

Ngọc Hân!

Loading...