Xem bói tình duyên: Hôn nhân của người tuổi Tị theo tháng sinh

Xem bói tình duyên 12 con giáp cho biết tuổi Tị hợp với con giáp nào, với tháng sinh nào để khi kết đôi sẽ thuận vợ thuận chồng, gia đình yên vui.

Tuổi Tị sinh tháng Giêng (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Thân sinh tháng 2 hay tuổi Tị sinh tháng 8. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi tuổi Sửu sinh tháng 7 hoặc tháng 12.

Loading...
Tuổi Tị sinh tháng Hai (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Mão sinh tháng 3. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Dần sinh tháng 4 hay tuổi Hợi sinh tháng 1.

Tuổi Tị sinh tháng Ba (Âm lịch)

Theo tử vi tình duyên, đàn ông tuổi Tị nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Mùi sinh tháng 4. Phụ nữ tuổi Tị nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tị sinh tháng 8 hay tuổi Dậu sinh tháng 2.

Tuổi Tị sinh tháng Tư (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Sửu sinh tháng 8 hay tuổi Mão sinh tháng 12. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tị hay tuổi Tuất sinh tháng 8.

Tuổi Tị sinh tháng Năm (Âm lịch)

Đàn ông kỵ kết hôn với người phụ nữ cùng tuổi sinh tháng 6, 7. Phụ nữ kỵ kết hôn với người đàn ông cùng tuổi sinh tháng 6,7 .

Tuổi Tị sinh tháng Sáu (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Dần sinh tháng 10. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi tuổi Tị sinh tháng 10 hay tuổi Tuất sinh tháng 8.

Tuổi Tị sinh tháng Bảy (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Dần sinh tháng 2. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Dậu sinh tháng 1 hay tuổi Mão sinh tháng 2.

Xem bói tình duyên: Hôn nhân của người tuổi Tị theo tháng sinh

Tuổi Tị sinh tháng Tám (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Dần sinh tháng 5. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Mão sinh tháng 2.

Tuổi Tị sinh tháng Chín (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Sửu sinh tháng 3 và tháng 9. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tị sinh tháng 12 hay Hợi sinh tháng 6.

Tuổi Tị sinh tháng Mười (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Hợi sinh tháng 3. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Hợi sinh tháng 2.

Tuổi Tị sinh tháng Mười một (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Ngọ sinh tháng 10. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Hợi sinh tháng 3.

Tuổi Tị sinh tháng Chạp (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Dậu sinh tháng 8 hay tuổi Tị sinh tháng 9. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Dậu sinh tháng 4 hay tuổi Tị sinh tháng 9.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

Ngọc Hân!

Loading...