Xem bói tình duyên: Hôn nhân của người tuổi Tuất theo từng tháng sinh

Xem bói tình duyên 12 con giáp cho biết người tuổi Tuất hợp với tuổi nào, với tháng sinh nào để khi kết đôi sẽ thuận vợ thuận chồng, gia đình vui vẻ, an yên.

Tuổi Tuất sinh tháng Giêng (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Thìn sinh tháng 4 hay tuổi Dậu sinh tháng 10. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Mão sinh tháng 4 hay tuổi Mũi sinh tháng 1.

Tuổi Tuất sinh tháng Hai (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Ngọ sinh tháng 2 hay tuổi Mùi sinh tháng 12. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Dần sinh tháng 5 hay tuổi Ngọ sinh tháng 6.

Tuổi Tuất sinh tháng Ba (Âm lịch)

Theo tử vi tình duyên, đàn ông tuổi Tuất nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Mão sinh tháng 10 hay tuổi Hợi sinh tháng 1. Phụ nữ tuổi Tuất nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tý sinh tháng 8 hay tuổi Mùi sinh tháng 10.

Tuổi Tuất sinh tháng Tư (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Sửu sinh tháng 10 hay tuổi Thìn sinh tháng 7. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Ngọ sinh tháng 2 hay tuổi Hợi sinh tháng 1.

Tuổi Tuất sinh tháng Năm (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Ngọ sinh tháng 10 hay tuổi tuổi Tuất sinh tháng 6. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Thìn hay tuổi Hợi sinh tháng 12.

Tuổi Tuất sinh tháng Sáu (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Dần sinh tháng 6 hay tuổi Thìn sinh tháng 1. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi tuổi Sửu sinh tháng 1 hay tuổi Tuất sinh tháng 6.

Xem bói tình duyên: Hôn nhân của người tuổi Tuất theo từng tháng sinh

Tuổi Tuất sinh tháng Bảy (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Thìn sinh tháng 3. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Dần sinh tháng 3.

Tuổi Tuất sinh tháng Tám (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Tý sinh tháng 3 hay tuổi Ngựa sinh tháng 12. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Mão sinh tháng 10, tháng 4.

Tuổi Tuất sinh tháng Chín (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Dần sinh tháng 10 hay tuổi Tị sinh tháng 7. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Ngọ sinh tháng 10 hay tuổi tuổi Mùi sinh tháng 9.

Tuổi Tuất sinh tháng Mười (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Tị sinh tháng 7 hay tuổi tuổi Dậu sinh tháng 10. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tị hay tuổi Dậu sinh tháng 12.

Tuổi Tuất sinh tháng Mười một (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Tý sinh tháng 12 hay tuổi Tuất sinh tháng 10. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Ngọ hay tuổi Hợi sinh tháng 3.

Tuổi Tuất sinh tháng Chạp (Âm lịch)

Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Ngọ sinh tháng 8. Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tị hay Ngọ sinh tháng 3.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

Ngọc Hân!