Xem ngày tốt xấu tháng 5/2018 cho khai trương, mua xe, chuyển nhà

Nếu có dự định quan trọng như mua xe, chuyển nhà hay khai trương… bạn nên xem ngày tốt xấu tháng 5 năm 2018 dương lịch để chủ động tiến hành, đảm bảo mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Xem ngày tốt xấu tháng 5 năm 2018 dương lịch

Có nhiều phương pháp và yếu tố xem ngày tốt xấu khác nhau, dưới đây là cách xem theo phương pháp Kinh Dịch của cổ nhân để lại.

Nếu tháng 5/2018 dương lịch này có dự định quan trọng như mua xe, chuyển nhà hay khai trương… bạn nên xem ngày tốt xấu để chủ động tiến hành, đảm bảo mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH LỊCH CAN CHI ĐÁNH GIÁ NÊN – KỴ
1/5/2018 16 Quý Tị Xấu Kỵ động thổ, khai trương, mua xe, xuất hành.
2 17 Giáp Ngọ Bình thường Có thể chuyển nhà, xuất hành, kỵ khai trương.
3 18 Ất Mùi Xấu Tránh xuất hàng, giao dịch, mua xe, khai trương.
4 19 Bính Thân Bình thường Có thể mua xe, xuất hành, tránh khai trương.
5 20 Đinh Dậu Bình thường Có thể xuất hành, khai trương, kỵ mua xe, chuyển nhà.
6 21 Mậu Tuất Tốt Nên mua xe, chuyển nhà, khai trương, giao dịch.
7 22 Kỷ Hợi Xấu Kỵ khai trương, mua xe, xuất hành, động thổ.
8 23 Canh Tý Bình thường Có thể chuyển nhà, sửa nhà, xuất hành, kỵ khai trương.
9 24 Tân Sửu Tốt Có thể mua xe, khai trương, động thổ, xuất hành, kỵ chuyển nhà.
10 25 Nhâm Dần Tốt Nên mua xe, xuất hành, chuyển nhà, giao dịch, khai trương.
11 26 Quý Mão Bình thường Có thể mua xe, giao dịch, tránh khai trương, động thổ.
12 27 Giáp Thìn Xấu Có thể giao dịch, khai trương, kỵ chuyển nhà, mở kho.
13 28 Ất Tị Xấu Tránh xuất hành, động thổ, sửa nhà, khai trương.
14 29 Bính Ngọ Bình thường Có thể xuất hành, kỵ khai trương, động thổ, sửa  nhà, mua xe.
15 1 Đinh Mùi Tốt Có thể mua xe, xuất hành, khai trương, động thổ, chuyển nhà.
16 2 Mậu Thân Tốt Có thể mua xe, khai trương, động thổ, xuất hành, chuyển nhà.
17 3 Kỷ Dậu Xấu Có thể giao dịch, khai trương, kỵ chuyển nhà, mua xe.
18 4 Canh Tuất Bình thường Tránh xuất hàng, mở kho, mua xe, có thể khai trương, xuất hành.
19 5 Tân Hợi Bình thường Có thể xuất hành, chuyển nhà, kỵ khai trương, giao dịch.
20 6 Nhâm Tý Bình thường Tránh động thổ, khai trương, giao dịch, mua xe.
21 7 Quý Sửu Xấu Có thể xuất hành, giao dịch, tránh mua xe, khai trương.
22 8 Giáp Dần Tốt Có thể mua xe, khai trương, xuất hành, chuyển nhà, tránh động thổ
23 9 Ất Mão Xấu Có thể giao dịch, mua xe, tránh khai trương, động thổ.
24 10 Bính Thìn Bình thường Tránh mở kho, mua xe, có thể khai trương, xuất hành.
25 11 Đinh Tị Tốt Có thể mua xe, khai trương, xuất hành, chuyển nhà, tránh động thổ.
26 12 Mậu Ngọ Tốt Tránh giao dịch lớn, có thể khai trương, xuất hành, chuyển nhà.
27 13 Kỷ Mùi Xấu Tránh giao dịch, khai trương, động thổ, mua xe.
28 14 Canh Thân Bình thường Có thể giao dịch, khai trương, tránh chuyển nhà.
29 15 Tân Dậu Xấu Có thể xuất hành, tránh giao dịch lớn, mua xe, khai trương.
30 16 Nhâm Tuất Tốt Tránh khai trương, có thể mua xe, giao dịch, xuất hành.
31 17 Quý Hợi Tốt Nên giao dịch, khai trương, mua xe, xuất hành.

Ngọc Hân/ Lịch Ngày Tốt!